האורגים 16, אשדוד

pazit@p-v.co.il

052-4611123 08-9571726
התקשרו לקביעת פגישת ייעוץ

מעוניינים בקבלת יעוץ מקצועי ?  צרו קשר עכשיו!

ייפוי כוח מתמשך ואפוטרופסות

משמעות מינוי אפוטרופוס על אדם הינה שלילת עצמאותו - כאשר כל ענייניו מנוהלים ע״י האפוטרופוס ונתונים לשיקול דעתו והחלטותיו, לא ניתן ביטוי לדעותיו ורצונותיו של אותו אדם.

מאחר והפגיעה באותו אדם היא כל כך קשה, על האדם שמתמנה לאפוטרופוס חלות חובות רבות, ובכלל זה חובת דיווח, פיקוח מטעם האפוטרופוס הכללי ואף קבלת אישור ביהמ״ש לפעולות מסוימות.

מתוך מגמה עולמית שבמרכזה תפיסה חברתית אשר שמה דגש על כיבוד רצונו של אדם ושמירה על כבודו, גובשה אמנה באו״ם בדבר זכויות אנשים עם מוגבלות, אשר אושררה ע״י מדינת ישראל בשנת 2012.

ברוח האמנה הנ"ל, בחודש אפריל 2017 נכנס לתוקפו תיקון 18 לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות תשכ"ב 1962, במסגרתו התווספו חלופות למינוי אפוטרופוס, וזאת מתוך מטרה לצמצם את הפגיעה באותם אנשים אשר נפגעה יכולתם לטפל בעניינם.

יפוי כוח מתמשך  - מסמך משפטי ייחודי המאפשר לאדם, בעודו צלול, למנות מיופה כוח אשר ידאג לענייניו ביום שהוא לא יוכל לעשות כן. במסגרת ייפוי הכוח קובע האדם הנחיות ברורות באיזה נושאים יעסוק ייפוי הכוח, היקפו, תנאים לכניסתו לתוקף, סמכויות מיופה הכוח ועוד.
בכך שומר האדם על שליטה כי גם בעתיד ענייניו יטופלו על פי רצונו, דעותיו והשקפת עולמו.

הנחיות מקדימות למיופה כוח – מאפשר לאדם לתת למיופה כוח הנחיות מקדימות בהן יביע את עמדתו ויפרט את רצונו לגבי החלטות או פעולות שיינקטו בשמו בעתיד במקרה כזה או אחר.

מינוי תומך בקבלת החלטות -  מאפשר לאדם לקבל החלטות בעצמו תוך קבלת סיוע וליווי של אדם אחר בתהליך קבלתן, בכל תחום שיבחר.

מסמך הבעת רצון - מאפשר לאדם המשמש אפוטרופוס לאדם אחר, להביע את רצונו מראש מי יחליף אותו בתפקיד ביום שלא יוכל לשמש עוד כאפוטרופוס.

ייפוי כוח מתמשך, הנחיות מקדימות לייפוי כוח ומסמך הבעת רצון יכול לערוך רק עו״ד שעבר הכשרה ספציפית והוסמך לכך מטעם האפוטרופוס הכללי.

טואול - בניית אתרים